Carregant...
 

Impost General Indirecte (IGI)

Amb la col·laboració de:
LogoLesLleis LesLleis.com
Base de dades de legislació del Principat d'Andorra.


L’impost general indirecte és un tribut de naturalesa indirecta que grava el consum mitjançant la tributació dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals, així com de les importacions de béns.

Legislació vigent IGI
Altra legislació vigent
Formularis IGI


Formularis declaració censal

Mostra / Amaga

Calendari de liquidacions


Import net de la xifra de negocis l’any anterior Declaració i liquidació de l'impost:
Inferior a 250.000 euros Semestral, els mesos de juliol i gener
Inferior a 3.600.000 euros Trimestral, els mesos d’abril, juliol, octubre i gener
En els altres casos MensualJurisprudència

Més informació