Carregant...
 
Número projecte
Previsió quotes plurianuals a 40 anys dels projectes d'obra pública subjectes al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008)
2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria
Exercici
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Import
8.027.622 8.077.818 8.129.519 8.182.772 8.237.622 8.294.117 8.352.308 8.412.244 8.473.978 8.537.565 8.603.058 8.670.517 8.740.000 8.811.567 8.885.281 8.961.206
Exercici
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
Import
9.039.409 9.119.958 9.202.924 9.288.379 9.376.397 9.467.056 9.560.435 9.656.615 9.755.680 9.857.717 9.962.816 10.071.067 10.182.566 10.297.410 10.415.700 10.537.537
Exercici
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
Cost Total
Import
10.663.031 10.792.288 10.925.424 11.062.554 11.203.797 11.349.278 11.499.123 11.653.464 380.337.819