Carregant...
 

Número del projecte Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys dels projectes d’obra pública de la Desviació de Sant Julià subjecte al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008)
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià 3r tram
Exercici
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Import
2.191.747 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997
Exercici
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Cost total
Import
2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 2.390.997 199.250 47.819.941
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià 4t tram
Exercici
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Import
1.182.346 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832
Exercici
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Cost total
Import
1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 1.289.832 107.486 25.796.646