Carregant...
 

Número del projecte Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys dels projectes d’obra pública del túnel dels Dos Valires subjecte al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008)
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires Fase II
Exercici
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Import
2.016.475 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633
Exercici
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Cost total
Import
2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 2.688.633 672.158 53.772.655
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires Fase III
Exercici
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Import
1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779
Exercici
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Cost total
Import
1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 1.578.779 31.575.574
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires Fase IV
Exercici
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Import
964.431 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863
Exercici
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Cost total
Import
1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 1.928.863 964.431 38.577.258