Carregant...
 

Número del projecte Cost total de l'obra (any 2012) Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià i 2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires
114.887.813
Exercici
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
42.814.417
Import
8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039
72.073.396
Exercici
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Cost total
Import
8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 164.700.781