Carregant...
 

Número del projecte Cost estimat de l'obra (any 2016) Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià
49.747.703
Exercici
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Import
3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896
Exercici
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Cost total
Import
3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 74.597.919