Carregant...
 

Número projecte Previsió quotes plurianuals a 40 anys dels projectes d’obra pública subjectes al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008)
2004-0000000003Desviació Sant Julià de Lòria
Exercici
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Import
7.771.658 7.820.253 7.870.306 7.921.860 7.974.962 8.029.656 8.085.991 8.144.016 8.203.782 8.265.341 8.328.746 8.394.054 8.461.321 8.530.606 8.601.970 8.675.474
Exercici
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
Import
8.751.184 8.829.165 8.909.485 8.992.215 9.077.427 9.165.195 9.255.596 9.348.709 9.444.616 9.543.400 9.645.147 9.749.947 9.857.891 9.969.073 10.083.590 10.201.544
Exercici
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
Cost Total
Import
10.323.035 10.448.172 10.577.062 10.709.819 10.846.559 10.987.402 11.132.469 11.281.888 368.210.584