Carregant...
 

DEPARTAMENT MINISTERI
DESPESES DE PERSONAL
CONSUM DE BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
DESPESES DE FUNCIONAMENT
INVERSIÓ
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DESPESES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS
TOTALS
Gabinet del Cap de Govern 747.315,51 278.726,95 - 6.005,00
1.032.047,46
90.803,48 -
90.803,48
- -
-
1.122.850,94
Secretaria General 1.388.041,00 354.531,30 - 10.311.043,18
12.053.615,48
140.000,00 386.099,83
526.099,83
- -
-
12.579.715,31
Departament de Protocol 495.113,70 109.077,49 - -
604.191,19
2.500,00 -
2.500,00
- -
-
606.691,19
Secretaria d'Estat d'Esports 474.338,73 1.100.612,16 - 3.359.272,08
4.934.222,97
81.555,00 -
81.555,00
- -
-
5.015.777,97
Projectes Estratègics - 63.737,08 - -
63.737,08
- -
-
- -
-
63.737,08
Cap de Govern 3.104.808,94 1.906.684,98 - 13.676.320,26
18.687.814,18
314.858,48 386.099,83
700.958,31
- -
-
19.388.772,49
Secretaria d'Estat de Funció Pública 6.108.143,23 372.755,13 - -
6.480.918,36
- -
-
- -
-
6.480.918,36
Departament d'Intervenció General 670.698,16 28.356,20 - -
699.045,36
- -
-
- -
-
699.045,36
Departament de Pressupost i Patrimoni 152.293,03 1.208.406,54 23.795.692,80 -
25.156.392,37
200,00 -
200,00
- 567.465.828,02
567.465.828,02
592.622.420,39
Departament de Duana 3.953.044,67 635.927,55 - 23.647,25
4.612.619,47
106.580,20 -
106.580,20
- -
-
4.719.199,67
Tributs 261.564,92 147.249,60 - 1.800.000,00
2.208.814,52
- 52.482.936,50
52.482.936,50
- -
-
54.691.751,02
Departament de Finances 333.537,05 1.337.381,69 - 15.437,70
1.686.356,44
- -
-
- -
-
1.686.356,44
Departament d'Estadística 596.881,24 26.839,37 - -
623.720,61
- -
-
- -
-
623.720,61
Unitat Intel·ligència Financera (UIF) 288.121,92 108.102,88 - 5.400,00
401.624,80
20.500,00 -
20.500,00
- -
-
422.124,80
Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup. - 38.488,00 - 7.513,58
46.001,58
- -
-
- -
-
46.001,58
Departament d'Habitatge 155.735,28 11.678,43 - 856.634,46
1.024.048,17
- -
-
65.842,46 -
65.842,46
1.089.980,63
Departament de Suport 1.837.283,13 1.390.933,57 - -
3.228.216,70
455.180,87 -
455.180,87
- 9.480,00
9.480,00
3.692.877,57
Ministeri de Finances i Funció Pública 14.357.293,63 5.306.138,96 23.795.692,80 2.708.632,99
46.167.758,38
582.461,07 52.482.936,50
53.065.397,57
65.846,46 567.475.308,02
567.541.150,48
666.774.306,43
Departament d'Economia 1.552.189,38 2.937.554,28 - 1.913.045,57
6.402.789,23
54.761,40 204.401,02
259.162,42
20.408,98 -
20.408,98
6.682.360,63
Departament d'Ordenament Territorial 3.224.938,10 2.398.932,55 - 486.421,53
6.110.292,18
39.789.741,29 -
39.789.741,29
- 351.367,20
351.367,20
46.251.400,67
Departament d'Agricultura 510.204,43 391.097,37 - 2.588.595,71
3.489.897,51
- -
-
- -
-
3.489.897,51
Departament de Sistemes d'Informació 1.577.992,60 1.501.409,99 - -
3.079.402,59
2.965.951,78 -
2.965.951,78
- -
-
6.045.354,37
Ministeri d'Economia i Territori 6.865.324,51 7.228.994,19 - 4.988.062,81
19.082.381,51
42.810.454,47 204.401,02
43.014.855,49
20.408,98 351.367,20
371.776,18
62.469.013,18
Departament d'Afers Bilaterals i Consulars 1.316.610,62 503.188,34 - 913.772,84
2.733.571,80
200,00 47.750,20
47.950,00
- -
-
2.781.521,80
Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació 666.108,15 222.318,71 - 2.878.829,29
3.767.256,15
- 4.235,08
4.235,08
- -
-
3.771.491,23
Ministeri d'Afers Exteriors 1.982.718,77 725.507,05 - 3.792.602,13
6.500.827,95
200,00 51.985,08
52.185,08
- -
-
6.553.013,03
Departament de Justícia 6.421.926,77 894.308,10 - -
7.316.234,87
535.998,54 -
535.998,54
- -
-
7.852.233,41
Departament d'Interior 1.049.558,33 1.442.199,65 - -
2.491.757,98
230.985,00 -
230.985,00
- -
-
2.722.742,98
Departament de Policia 13.089.357,38 862.837,28 - 15.522,26
13.967.716,92
218.867,26 -
218.867,26
- -
-
14.186.584,18
Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 5.027.121,42 480.043,22 - 1.516,70
5.508.681,34
396.923,48 -
396.923,48
- -
-
5.905.604,82
Dept. d'Institucions Penitenciàries 2.566.986,10 598.406,82 - 102.772,80
3.268.165,72
59.974,30 -
59.974,30
- -
-
3.328.140,02
Protecció Civil i Gestió d'Emergències 333.111,11 3.251.956,01 - 427,50
3.585.494,62
253.814,63 -
253.814,63
- -
-
3.839.309,25
Departament d'Immigració 553.540,42 168.399,74 - -
721.940,16
6.762,18 -
6.762,18
- -
-
728.702,34
Departament de Treball 672.568,40 53.969,59 - 2.204.439,56
2.930.977,55
1.149,66 -
1.149,66
- -
-
2.932.127,21
Ministeri de Justícia i Interior 29.714.169,93 7.752.120,41 - 2.324.678,82
39.790.969,16
1.704.475,05 -
1.704.475,05
- -
-
41.495.444,21
Direcció General de Salut i Benestar 1.211.125,21 1.724.302,51 - 39.639.572,89
42.575.000,61
10.876,00 -
10.876,00
- -
-
42.585.876,61
Departament de Recursos Sanitaris 303.842,20 202.139,13 - 13.048.922,99
13.554.904,32
- 1.790.000,00
1.790.000,00
- -
-
15.344.904,32
Departament de Benestar 1.631.811,93 439.916,91 - 14.210.761,11
16.282.498,95
- 58.158,15
58.158,15
- -
-
16.340.648,10
Ministeri de Salut i Benestar 3.146.779,34 2.366.358,55 - 66.899.256,99
72.412.394,88
10.876,00 1.848.158,15
1.859.034,15
- -
-
74.271.429,03
Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int. 5.437.811,56 3.651.161,00 - 9.730.127,43
18.819.099,99
148.792,57 17.100,00
165.892,57
- -
-
18.984.992,56
Departament d'Escola Andorrana 21.531.983,88 852.382,16 - 92.184,20
22.476.550,24
25.259,96 -
25.259,96
- -
-
22.501.810,20
Dpt.Suport Enseny. Innov. i Avaluació Edu 2.326.231,01 321.409,23 - 1.892.932,26
4.540.572,50
283,00 -
283,00
- -
-
4.540.855,50
Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc. 2.859.414,94 7.217.209,18 - 1.552.139,14
11.628.763,26
262.851,08 2.000,00
264.851,08
15.000,00 -
15.000,00
11.908.614,34
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca 727.269,26 456.703,67 - 3.714.103,64
4.898.076,57
500,00 30.000,00
30.500,00
45.000,00 -
45.000,00
4.973.576,57
Departament de Joventut i Voluntariat 166.282,08 58.707,17 - 69.335,03
294.324,28
- -
-
- -
-
294.324,28
Ministeri d'Educacio i Joventut 33.048.992,73 12.557.572,41 - 17.050.821,70
62.657.386,84
473.686,61 49.100,00
486.786,61
60.000,00 -
60.000,00
63.204.173,45
Departament de Turisme 443.350,62 156.055,95 - 16.479.466,00
17.078.872,57
- 42.647,34
42.647,34
- -
-
17.121.519,91
Departament de Medi Ambient 883.160,59 8.741.040,90 3.419.555,36 21.242,00
13.064.998,85
592.710,39 -
592.710,39
- 1.507.244,78
1.507.244,78
15.164.954,02
Departament de Patrimoni Natural 1.176.032,30 184.017,77 - 21.009,09
1.381.059,16
24.656,68 -
24.656,68
- -
-
1.405.715,84
Ministeri de Turisme i Medi Ambient 2.502.543,51 9.081.114,62 3.419.555,36 16.521.717,09
31.524.930,58
617.367,07 42.647,34
660.014,41
- 1.507.244,78
1.507.244,78
33.692.189,77
Dpt. Promoció Cultural i Pol. lingüística 965.026,99 993.729,28 - 444.826,62
2.403.584,89
97.403,10 -
97.403,10
- -
-
2.500.987,99
Departament de Patrimoni Cultural 1.632.509,76 270.047,74 - 13.500,00
1.916.057,50
354.362,97 43.957,32
398.320,29
- -
-
2.314.377,79
Ministeri de Cultura 2.597.536,75 1.263.777,02 - 458.328,62
4.319.642,39
451.766,07 43.957,32
495.723,39
- -
-
4.851.365,78
TOTAL 97.320.168,11 48.188.268,19 27.215.248,16 128.420.421,87
301.144.105,87
46.930.144,82 55.109.285,24
102.039.430,06
146.251,44 569.333.920,00
569.480.171,44
972.663.707,37