LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret dels veguers sobre espectacles contraris al pudor o les bones costums, entrada de menors en espectacles no autoritzats i publicacions o cartells ofensius al pudor o a les bones costums, del 8 de juny de 1962

Text pendent d'introducció a LesLleis.com


Derogat per: Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública