LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret legislatiu, del 22 de juny del 2016, de publicació del text refós de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d’abril de 1994