LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Llei 23/2007, del 22 de novembre, per regularitzar provisionalment les quotes de participació transferides als comuns els anys 2006 i 2007 segons els imports liquidats en els pressupostos de l’Administració general dels exercicis 2005 i 2006, i de suplement de crèdit, per fer front als imports derivats de les regularitzacions provisionals dels exercicis esmentats