LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal
27/11/2014
24/12/2014
29/12/2014 (1)

(1) Sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera.

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 29/12/2014 (1) Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018
22/03/2018 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019
21/03/2019 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Llei 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2021
08/01/2021 Image Image

Image Documents relacionats: