LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Instrucció tècnica del Reglament d’aparells d’elevació referent a normes de seguretat per a aparells elevadors verticals per a persones amb mobilitat reduïda, del 24 d'octubre de 1996