LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 5 de febrer del 1997, d'aplicació de la Llei del Codi de Duana en l'àmbit de les disposicions de l'acord Principat d'Andorra/CE de data 28 de juny de 1990