LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 26 de juliol del 2000, de modificació de l'article 2 del Reglament núm. 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i del capítol 7 de la nomenclatura general d'actes professionals i procediments