LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístics i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístics d’Andorra” (Text refós per LesLleis.com)


Vista la Llei general de l’allotjament turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist que l’article 6 de la Llei general de l’allotjament turístic estableix que són apartaments turístics aquells allotjaments ubicats en habitatges, cases, pisos, dotats de mobiliari, instal·lacions, serveis i equips per la preparació, conservació i consum d’aliments freds i calents, en què professionalment i habitual s’ofereix allotjament a les persones;

Vist que l’article 8 de la dita Llei distribueix els establiments dedicats a l’activitat d’apartaments en quatre grups: apartaments, aparthotels, xalets i bungalous;

Atès que, en compliment de les disposicions de la Llei general de l’allotjament turístic, és procedent regular i fixar els requisits de la classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístics;

Atès que la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei;

El Govern, a proposta del Ministeri de Turisme i Cultura, per acord de data 8 de novembre del 2000, aprova el Reglament de classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístics.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.