LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 18 de juliol del 2001, de modificació del Reglament d'ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, al dall dels prats i a la producció de productes de qualitat controlada