LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 23 d’abril del 2008, de modificació del Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 23 d’abril del 2008, de modificació del Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000
23/04/2008
30/04/2008
30/04/2008

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 23 d’abril del 2008, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000
30/04/2008 Image Image


L’articulat d’aquest text ha quedat incorporat al Reglament, del 12 de juliol del 2000, d’ajudes a l’esport.