LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 4 de febrer del 2009, d'aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana - El perfeccionament actiu - sistema de la suspensió