LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 7 de juliol del 2010, relatiu al Codi de conducta, imatge, distincions, reconeixements i gratificacions dels membres del Cos de Duana