LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 21 de novembre del 2012, pel qual s’aprova “l’Annex 2. - Condicions de circulació” del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, aprovat pel Govern el 24 d’abril del 2002, que queda fixat per a l’any 2013