LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 28 de novembre del 2012, regulador del procediment d’obtenció i règim jurídic dels títols habilitants per l’ús privatiu de les freqüències incloses dins de les bandes 146-174,075 MHz i 406-470 MHz