LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 10 de juliol de 2013, de gestió i caça de l’isard


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 10 de juliol de 2013, de gestió i caça de l’isard
10/07/2013
17/07/2013
18/07/2013

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 10 de juliol de 2013, d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’isard
18/07/2013 Image Image
Derogat per:
Decret, del 13 d’agost del 2014, d’aprovació del Reglament de gestió i caça
21/08/2014