LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 30 de juliol del 2014, regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població