LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 26 d’agost del 2015, de gestió de l’impost sobre activitats de joc d’atzar


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 26 d’agost del 2015, de gestió de l’impost sobre activitats de joc d’atzar
26/08/2015
02/09/2015
03/09/2015

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 26 d’agost del 2015, pel qual s’aprova el Reglament de gestió de l’impost sobre activitats de joc d’atzar
03/09/2015 Image Image

Image Documents relacionats: