LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 30 de setembre del 2015, d’aplicació de la Llei de caça


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 30 de setembre del 2015, d’aplicació de la Llei de caça
30/09/2015
01/10/2015
02/10/2015

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 30 de setembre del 2015, d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça
02/10/2015 Image Image
Derogat per:
Decret, del 28 de setembre del 2016, d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça
29/09/2016

Image Documents relacionats: