LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 25 de novembre del 2015, regulador del procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres de la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció Pública