LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 23 de desembre del 2015, pel qual s’aprova l’ “Annex 2.- Condicions de circulació” del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, aprovat pel Govern el 24 d’abril del 2002, que queda fixat per a l’any 2016