LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 9 de març del 2016, de modificació del Decret, de l’11 de desembre del 2013, d’aprovació del Reglament relatiu al passaport ordinariVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 17/03/2016 Image Image