LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 9 de març del 2016, de modificació del Decret, del 16 de setembre del 2015, pel qual s’aprova el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Benestar SocialVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 17/03/2016 Image Image