LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 7 de desembre del 2016, de modificació del Decret, del 25 de febrer del 2009, d’aprovació del Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària