LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 7 de juny del 2017, regulador de la distribució competencial, la participació, la planificació, la inspecció i el finançament en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris