LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 2 d’agost del 2017, de modificació del Decret, del 18 de maig del 2016, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitarisVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 10/08/2017 Image Image