LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 18 d’octubre del 2017, de modificació de l’article 5 del Reglament de seguretat a les escoles


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 18 d’octubre del 2017, de modificació de l’article 5 del Reglament de seguretat a les escoles
18/10/2017
25/10/2017
26/10/2017

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 18 d’octubre del 2017, d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 5 del Reglament de seguretat a les escoles
26/10/2017 Image Image