LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 21 de març del 2018, de modificació del Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc, de 29 de juny del 2016Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 29/03/2018 Image Image