LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 19 de setembre del 2018, de modificació del Decret, del 17 d’agost del 2016, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les enceses de focVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 27/09/2018 Image Image


L’articulat d’aquest text ha quedat incorporat al Reglament, del 17 d’agost del 2016, regulador de les enceses de foc.