LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Exposició de motius

Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat;
LesLleis.com

Atès que cal donar cobertura a les persones que amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret rebien tractament amb algun dels nous medicaments d’alta complexitat que incorpora el Decret;

Atès que s’ha detectat que alguns dels codis ATC assignats a l’annex 1 de dispensació hospitalària poden ser dispensats en oficina de farmàcia, concretament els codis L02BB (antiandrògens) i L02AE (anàlegs de l’hormona alliberadora de gonadotrofines només en indicació per a neoplàsies), i que s’ha d’introduir el codi ATC per al medicament Nusinersen;

Vist el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 24 d’octubre del 2018 aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.