LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 24 d’octubre del 2018, de modificació del Decret, del 12 de setembre del 2018, d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitatVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 01/11/2018 Image Image