LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 10 d’abril del 2019, de modificació del Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT)


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 10 d’abril del 2019, de modificació del Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT)
10/04/2019
17/04/2019
18/04/2019

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 10 d’abril del 2019, de modificació del Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT)
18/04/2019 Image Image