LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 30 d’abril del 2019, de modificació del Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat SocialVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 08/05/2019 Image Image