LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 18 de setembre del 2019, de modificació del Decret d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària públicaVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 18 de setembre del 2019, de modificació del Decret d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública
02/10/2019 Image Image