LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 2 de desembre del 2020, referent al sacrifici d’animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’una espècie animal que hagi esdevingut perjudicial