LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decisió núm. 8/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 31 de desembre de 1991, que modifica les quantitats expressades en ecus que figuren a l’article 2 de l’apèndix relatiu a la definició de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa