LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 6 de novembre de 1995, referent a la derrogació de la definició de la noció de productes originaris per tenir en compte la situació particular de la cria bovina al Principat d’Andorra