LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-Andorra, de l’1 de juliol de 1996, relativa a les modalitats d’aplicació de l’annex II de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra