LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE, del 13 de desembre del 2001, que estableix les disposicions d’aplicació del Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997.