LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Edicte


Atès que l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011 és vigent a Andorra des de l’1 d’abril del 2012;

Vist que l’article 8 de l’Acord preveu el procediment per a la modificació d’aquest Annex.

Atès que la Comissió europea va comunicar l’11 de juny del 2013, en reunió del Comitè mixt creat per l’Acord Monetari, la modificació de l’Annex.

Atès que, d’acord amb l’article 25 de la Llei reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de tractats del 19 de desembre de 1996, el Govern, ho ha comunicat el 11 de novembre del 2013 als coprínceps i al Consell General;

Atès que el Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el 12 de març del 2014 la decisió de la Comissió del 6 de març del 2014 per la qual s’actualitza l’annex de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011;

Es fa pública la modificació de l’Annex de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011, que diu el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.