LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

PROTOCOL D’ENTESA ENTRE EL GOVERN DEL PRINCIPAT D’ANDORRA I EL GOVERN DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA SOBRE EL PROGRAMA D’INTERCANVI FULBRIGHT (Text refós per LesLleis.com)


El Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica (d’ara endavant denominats “les parts”);
LesLleis.com

Amb el desig de promoure l’entesa mútua entre els pobles dels Estats Units d’Amèrica i d’Andorra mitjançant un ampli intercanvi de coneixements a través d’activitats educatives;

Han acordat les condicions d’intercanvi educatiu següents sota els auspicis del programa d’intercanvi Fulbright.
Article 1

Es crearà un comitè bilateral (d’ara endavant denominat “el Comitè”) que tindrà la funció de suggerir propostes a les parts sobre qualsevol tema relacionat amb el programa d’intercanvi Fulbright.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.