LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Protocol d’entesa, del 2 de febrer del 2015, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright que ha entrat en vigor el 23 de setembre del 20151 Data d'entrada en vigor corregida per l’Edicte, de l’1 de març del 2016, pel qual es fa pública la modificació de la data de l’entrada en vigor del Protocol d’entesa entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright.

Versions a LesLleis.com