Carregant...
 

Ajuda

Cerca No Avançada o Cerca Natural

Els documents es retornen ordenats per rellevància en funció de l’ordre, la proximitat, la freqüència dels termes.

Cerca avançada o Cerca booleana

Comportament de cerca predeterminat

Per omissió, tots els termes de cerca són opcionals . Es comporta com una OR lògica. Els objectes que contenen el major nombre de termes s’han valorat més alt en els resultats i apareixeran primer en el seu tipus. Per exemple, wiki fòrum trobarà:

  • objectes que inclouen ambdós termes
  • objectes que inclouen el terme wiki
  • objectes que incloguin el terme fòrum

Requerint Termes

Afegir un signe més (+) abans d’un terme per indicar que el terme ha d’aparèixer en els resultats. Exemple: +wiki fòrum trobarà objectes que continguin almenys wiki. Els objectes amb dos termes i moltes ocurrències dels termes apareixeran primer.

Excloent termes

Afegir un signe menys (-) davant d’un terme per indicar que el terme no ha d’aparèixer en els resultats. To reduce a term's value without completely excluding it, use a tilde. Exemple: -wiki fòrum trobarà objectes que no contenen wiki, però contenen fòrum

Agrupant Termes

Utilitza parèntesis () per agrupar termes en subexpressions. Exemple: +wiki +(forum blog) trobarà objectes que contenen wiki i fòrum o que continguin wiki i el bloc en qualsevol ordre.

Trobant Frases

Fes servir cometes ("") al voltant d’una frase per trobar termes en l’ordre exacte, tal i com van ser escrits. Exemple: "Alex Campana" no trobarà Campana Alex o Alex G. Campana .

Ús de comodins

Afegir un asterisc (*) després d’un terme per trobar els objectes que inclouen la paraula arrel. Per exemple, corre* es troba:

  • objectes que inclouen el terme corre
  • objectes que inclouen el terme corredor
  • objectes que inclouen el terme corrents

Reducing a term's value

Afegir una titlla (~) abans d’un terme per reduir el seu valor indicat al rànquing dels resultats. Els objectes que contenen el terme apareixerà més baix que altres objectes (a diferència dels signe menys que exclouran completament un terme). Exemple: +wiki ~fòrum qualificarà a un objecte amb només wiki major que un objecte amb wiki i fòrum.

Canvi de valor rellevància

Add a less than ( < ) or greater than ( > ) sign before a term to change the term's contribution to the overall relevance value assigned to a object. Exemple: +wiki +(>fòrum < blog) trobarà objectes que contenen wiki i fòrum o wiki i blog en qualsevol ordre. wiki fòrum serà classificat millor.